O mnie

Praktyk w zakresie statystyki, zarządzania jakością oraz systemów optymalizacji produkcji. Posiada kompetencje Lean Six Sigma Master Black Belta potwierdzone certyfikatem TUV.

Po roku 2000 uczestniczył w wielu projektach związanych z optymalizacją procesów produkcyjnych oraz wizytował kilkadziesiąt zakładów produkcyjnych, gdzie zdobywał doświadczenie z nowoczesnych metod zarządzania jakością, Six Sigma oraz Lean Manufacturing.

Posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu metod i technik z zakresu zarządzania jakością w szczególności: SPC, FMEA, 5S i SMED oraz realizacji projektów z zakresu Problem Solving, Lean Manufacturing i Six Sigma – zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i sektorze publicznym.

Jako trener w obszarze Six Sigma, na swoim koncie ma kilka tysięcy godzin szkoleniowych z zakresu Six Sigma i Lean Six Sigma, a jako coach, mentor i lider zespołów projektowych ponad sto zrealizowanych projektów Six Sigma i Lean Six Sigma.